Wat als ik je zou vertellen dat de sleutel tot het ontsluiten van je ware potentieel en het bereiken van meer in het leven zo simpel is als het aanbrengen van een paar kleine veranderingen? Zou je me geloven?

Zo ja, lees dan verder. Dit artikel zal je helpen die veranderingen aan te brengen door enkele tips te geven om je productiviteit op het werk snel te verhogen.

De makkelijkste tips

De eerste stap is om elke dag te beginnen met een intentie: Hoe wil je dat je dag eruit ziet? Wees specifiek over hoeveel tijd en energie voor dit doel nodig zou zijn, en zet deze blokken tijd opzij voor je aan het werk gaat.

Gebruik vervolgens de sociale media verstandig: Besteed minder tijd aan het doorbladeren van berichten van mensen die er niet toe doen of aan het zelf plaatsen van inhoud; besteed in plaats daarvan meer tijd aan het contact maken met mensen die er toe doen of aan het opzoeken van artikelen die zal je helpen je werk beter te doen.

De volgende stap is dat je anders over vergaderingen gaat denken: In plaats van minstens de helft van de tijd van een vergadering te verspillen aan praten, neem je een collega mee en laat je die het grootste deel van het praten doen — ook al moet hij of zij voorlezen uit een script.

Gebruik tenslotte een timer of wekker als je werkt aan projecten die langere tijd aandacht vergen; dit helpt voorkomen dat afleidingen je in de weg zitten en tot uitstel leiden.

Samenvattend

Begin elke dag met een voornemen, gebruik sociale media verstandig, verander je houding tegenover vergaderingen in iets productievers, en gebruik timers/alarmen voor langere perioden van geconcentreerd werken.

Als je deze eenvoudige veranderingen volgt, maak je jezelf klaar voor succes, doordat je productiever te zijn op het werk.